folioCar Slovakia, s.r.o.

Teplická cesta 4922/5
058 01 Poprad

IČO:46 971 700
DIČ: 2023676072
IČ DPH: SK 2023676072

tel.: 0903 142 342
mail: foliocar@foliocar.sk

Napíšte Nám